Christiana Nwatarali is kwaliteitsverpleegkundige en familiecoach bij De Klinker. Ze vertelt over haar werk: hoe we met een andere kijk op de zorgvraag maatwerk leveren en de mens achter de zorgvraag goed leren kennen.
'We richten ons vooral op de gewenste kwaliteit van leven. Wat zijn voor de cliënt en de familie wezenlijke zaken als het gaat om onderwerpen als wonen, welzijn, geluk en gezondheid?'
Christiana: 'Of een nieuwe cliënt goed bij ons binnenkomt en ‘matcht’, heeft alles te maken met de soms verschillende verwachtingen van de 3 belangrijkste betrokken partijen: de cliënt, de familie en de zorgmedewerkers.'
'Bij een goede match zijn de wederzijdse verwachtingen qua zorg en ondersteuning duidelijk uitgesproken en met elkaar verbonden. Zie het als een puzzel die je samen legt en die elke keer weer anders is. Het is echt maatwerk per cliënt.'

Op huisbezoek

'Als familiecoach bewaak ik het proces en zorg ik dat de puzzel klopt. Het proces begint wanneer iemand zich heeft aangemeld als potentiële bewoner. Wanneer er plaats is, plan ik een huisbezoek bij de cliënt. We gaan altijd met z’n tweeën, ik neem meestal een EVV-er mee omdat zij alles weten over de praktische en dagelijkse gang van zaken in De Klinker. Zij werken immers op de afdeling en staan vaak aan het bed. Zo vullen we elkaar goed aan en zijn we samen verantwoordelijk om een goede match tot stand te brengen.'  

Eerst de gewenste kwaliteit van leven

'Het gesprek met de cliënt en de familie voeren we vanuit een persoonlijk perspectief. We willen de cliënt allereerst goed als mens leren kennen. Wie is de cliënt nu, wie was de cliënt vroeger en wie wil de cliënt in de toekomst zijn? Het medische en zorggedeelte vormt zeker een onderdeel van het gesprek maar staat niet op de voorgrond.'
'Wat zijn voor de cliënt en de familie wezenlijke zaken als het gaat om onderwerpen als wonen, welzijn, geluk en gezondheid. Waar heeft de cliënt bijvoorbeeld behoefte aan wat betreft zingeving, intimiteit, religie en geestelijke verzorging?'

En dan het zorgproces

'Wanneer we iemand als mens beter kennen en zijn of haar behoeften en wensen in kaart hebben gebracht, beginnen we met de puzzel en dragen we alle drie onze stukjes bij.'
'Wat wil en kan de cliënt nog zelf wanneer hij of zij straks in De Klinker woont en hoe realistisch zijn de wensen? En wat wil en kan de familie? Dat verschilt enorm. Sommige families zitten het liefst bovenop het zorgproces en melden zich dagelijks. Andere families zijn veel meer op afstand. Ze willen af en toe best langskomen en de was doen maar niet meer dan dat en ook niet te vaak. En welke mogelijkheden hebben wij van De Klinker om aan de wensen van de nieuwe bewoner en familie tegemoet te komen? Je kunt zo’n thuisgesprek ook zien als een onderhandeling. Wie gaat wat doen?'

Zorgen dat iedereen op de hoogte en aangehaakt is

'Als de puzzel klaar is, leggen we het gesprek en de afspraken vast in een verslag. Daarmee wordt duidelijk wat van iedereen wordt verwacht. Het verslag bespreken we ook intern met een multidisciplinair team zodat iedereen op de hoogte en aangehaakt is.'
'Twee weken na de komst van de bewoner bespreken we het verslag nogmaals met hem of haar en de familie en na 3 maanden volgt een afsluitend gesprek. Waar nodig passen we een afspraak aan. Maar nog belangrijker is dat we naast deze 2 vaste momenten ook de rest van de tijd met elkaar in gesprek blijven. Daarmee voorkom je dat zaken escaleren als er een keer iets niet goed gaat.'

Persoonlijke aanpak aan huis

'Bij onze eerste huisbezoeken moest ik vaak nog uitleggen wat een familiecoach is, wat ik doe en niet doe. Want nee, ik ga bijvoorbeeld niet naar de gemeente om zorgzaken op financieel gebied te regelen. Daar zijn anderen voor.'
'Inmiddels kennen de mensen de familiecoach en is er veel waardering voor onze persoonlijke aanpak aan huis. Voor De Klinker is deze aanpak ook een must als we goede zorg willen blijven bieden in de toekomst. We hebben de familie van de cliënten hierbij hard nodig.'
Meer weten over hoe Amstelring anders omgaat met de zorgvraag?

Blijf op de hoogte van
de nieuwste vacatures

Meld je aan en ontvang ze als eerste in je mailbox.