Jochem Klijnman en Edward van den Brekel werken bij Amstelring als specialisten ouderengeneeskunde. Zij ondersteunen al enige tijd huisartsen bij complexe zorgvragen van ouderen. Met trots vertellen ze wat hun werk voor kwetsbare ouderen in de wijk zo mooi maakt.

Jochem werkt al 17 jaar bij Amstelring. Hij is een van de drijvende krachten achter de Universitaire praktijk ouderengeneeskunde van Amstelring en VUmc. 'Het doel was de schotten tussen organisaties af te breken, zodat er één grote praktijk zou ontstaan om kwetsbare thuiswonende ouderen te ondersteunen met passende zorg. En dat is nodig, want mensen op leeftijd wonen steeds langer thuis.'

'Huisartsen zien steeds meer ouderen, die niet in staat zijn hun eigen regie te houden. Als er dan verschillende problemen spelen, is er andere zorg nodig: risico inventariserend, met iemand in de regie, en een behandeling die past bij de levensdoelen. De specialist ouderengeneeskunde biedt deze zorg, en kan daarmee de huisarts ondersteunen.'

Crisissituaties voorkomen

Jochem: 'Als we in een vroeg stadium kwetsbare mensen in beeld krijgen, kunnen we crisissituaties voorkomen. 'Huisartsen hebben vaak een goed gevoel voor wie kwetsbaar is en wie niet. En praktijkondersteuners hebben vaak zicht op de thuissituatie. Tijdens multidisciplinaire overleggen in de huisartsenpraktijk bespreken we deze patiënten. Als er specifieke expertise wordt gevraagd gaat de specialist ouderengeneeskunde op huisbezoek.'

‘De oudere krijgt zorg op maat en het bespaart kosten, want mensen hoeven minder vaak naar de spoedeisende hulp of de polikliniek voor een consult. Een actieve samenwerking in de wijk werkt dus ook preventief.'

Improviseren en interacteren

Edward maakte 5 jaar geleden de overstap naar Amstelring, waar hij sinds een jaar thuiswonende ouderen ondersteunt. En met plezier: 'Het is een soort van kamperen, improviseren en interacteren, dat ligt mij. Voor hen die kwetsbaar worden is het verpleeghuis een ideale situatie, daar zijn de voorzieningen goed op elkaar afgestemd. In de eerste lijn is dat niet altijd het geval, wat soms leidt tot schrijnende situaties. Dat vraagt om proactief en verbindend samenwerken.'

Jochem: 'De kracht van de specialist ouderengeneeskunde is de inbreng van overzicht en regie. De huisarts werkt vraaggericht, de medisch specialist diagnosegericht. De specialist ouderengeneeskunde kijkt naar wat een kwetsbare oudere nodig heeft, om zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen met een zo’n groot mogelijke kwaliteit van leven. Ouderen groeien mee met wie ze zijn in hun beperkingen, vaak wachten ze lang met het vragen om hulp, tot het moment dat de praktijkondersteuner huisarts of familie aan de bel trekt.'

Toekomst van het vak

Een bron van zorg is het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde. Het werk in de wijk is vaak ondergeschikt aan dat in het verpleeghuis. Terwijl juist de zorg voor ouderen in de wijk als een verrijking van het vak wordt gezien. Edward: 'Werken in de eerste lijn biedt kansen voor jonge specialisten ouderengeneeskunde. Het vak wordt aantrekkelijker en verbreed. Werken in de eerste lijn biedt flexibiliteit en dynamiek. Je loopt vooruit op wat gaat komen voor de oudere. Dat is aantrekkelijk voor jonge specialisten ouderengeneeskunde.'

Blijf op de hoogte van
de nieuwste vacatures!

Meld je aan en ontvang ze als eerste in je mailbox.