Binnen Amstelring is digitale zorg altijd in ontwikkeling. Patrick van der Klei is programmamanager Amstelring digitaal en vertelt waar hij zich zoal mee bezighoudt en hoe de zorg verandert.

Over 4 jaar moet de zorg bij Amstelring voor 30% gedigitaliseerd zijn, vertelt Patrick. Medewerkers en cliënten zullen ook al merken dat er veranderingen plaatsvinden. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de digitale receptie, een middel waarmee toegang en telefonie op afstand geregeld kan worden. “Als de telefoon gaat op afdelingen, dan is dit vaak voor ondersteuners, soms is het zelfs reclame. Daar hebben medewerkers geen tijd voor. We verbinden straks alleen nog door in noodgevallen.” 

Zonder deze (telefonische) verstoringen is het rustiger voor de medewerkers en bewoners. Momenteel is deze dienst op 3 locaties live, aan het eind van dit jaar moeten alle 12 locaties waar we dit willen doorvoeren aangepast zijn.

Innovatieteam

Het is een van de vele projecten waar Patrick zich als programmamanager mee bezighoudt. Al tijdens zijn studie Business Administration begon hij cursussen te geven bij Amstelring, bijvoorbeeld over het gebruik van Google. Vervolgens raakte hij betrokken bij verschillende projecten rondom de centrale digitale ondersteuning van werknemers en cliënten. Sinds 2019 maakt hij deel uit van het Innovatieteam, waarmee onder meer de zorgtechnotheek werd opgezet. Via de zorgtechnotheek kunnen werknemers suggesties indienen voor technologische middelen die zij als veelbelovend beschouwen. Sinds 2022 is Patrick programmamanager Amstelring digitaal.

De technologische middelen waar het team zich mee bezighoudt, zijn vooral gericht op het verbeteren van de zorg, bijvoorbeeld door het makkelijker maken van communiceren, het bevorderen van de zelfstandigheid of het vergroten van de vrijheid van een cliënt, vertelt Patrick. “We zijn bijvoorbeeld in de wijkzorg begonnen met een project met een centraal beeldbelteam. Zo kunnen medewerkers korte belmomenten hebben met iemand, zonder dat ze op de fiets hoeven te stappen. Ook de familie kan dan met hun familielid beeldbellen of foto’s sturen, dus op die manier breng je hen ook wat dichterbij.” 

Dit online middel kan daarnaast ook op andere manieren behulpzaam zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van agendameldingen om iemand ergens aan te herinneren. “Er zit daarnaast een medicijndispenser in het apparaat die op tijd werkt. Zo krijgt de cliënt meer regie en brengen we de reistijd van medewerkers terug. Plus, de bewoner hoeft niet thuis te wachten op iemand van de wijkverpleging om medicijnen te nemen. Hij zou ook mee kunnen in een tas als iemand een dag naar familie gaat.” 

Eigen regie bevorderen

Deze digitale aanpassingen zorgen voor veel verandering voor ouderen, realiseert Patrick zich. “Sommigen zullen liever wel hebben dat een medewerker langskomt. Maar uit onderzoek van een andere zorgorganisatie bleek dat de meeste mensen het als prettig ervaren.”

Er is in de regio afgesproken dat het doel is om waar het kan tot digitale middelen over te gaan. Zo zullen alle aanbieders met dit soort middelen werken.  “Natuurlijk zal er altijd iemand langskomen als digitaal geen optie is. Maar we willen de eigen regie en zelfstandigheid ook bevorderen. Soms is het handiger om alles uit handen te geven of over te nemen, maar het is ook goed om bewust bezig te blijven met dit soort handelingen. Zelf je brood smeren, we denken dat dit helpt.” 

Het zal voor sommigen wennen zijn, maar de zorg moet blijven nadenken over hoe het zoveel mogelijk mensen kan blijven helpen. “We weten nu al een tijd dat we dingen anders moeten organiseren, mede omdat het aantal medewerkers krimpt en de vergrijzing zal verdubbelen de komende jaren. Dus we moeten op zoek naar manieren om de zorg slimmer te organiseren waar dit kan.” 

Preventief beeldbellen

In de toekomst zullen de digitale middelen steeds meer worden ingezet voor leefstijlmonitoring en preventie, vertelt Patrick. “Een wijkverpleegkundige doet diens route en ondertussen wordt er door het digitale team online al even gevraagd of iemand gedoucht heeft of niet. Is er angst om te vallen bij een cliënt, dan kan je dagelijks even online checken hoe het gaat. Heeft iemand schone kleren aangetrokken vanmorgen, of dragen ze al 3 dagen hetzelfde?” Op deze manier kost het minder tijd om te achterhalen of er problemen zijn of dat die mogelijk op de loer liggen. “Het gaat immers niet alleen om mensen langer thuis laten wonen, het gaat om langer én gezond thuis blijven wonen.” Daarnaast worden dit soort dingen nu al eerder opgemerkt, waardoor klachten voorkomen kunnen worden. “Dat bespaart niet alleen zorg, maar het zorgt ook voor een betere kwaliteit van leven.”

Tijd steken in iets nieuws

Het Innovatieteam is altijd met elkaar in overleg over welke middelen er nuttig kunnen zijn en waarom. Er zijn projectgroepen die zich richten op wijkteams, intramurale zorg of andere takken van de organisatie. “In het begin deden we verschillende kleine pilots waarin we iets nieuws probeerden, maar vaak stokte het dan bij het doorzetten ervan. Nu richten we ons liever een tijd op een groot project of product, om daar goed en veel mee bezig te zijn.” 

Toekomstige opties bekijken

Er gaat ook veel vooraf aan de invoering van een middel of methode, legt Patrick uit. “Als we over iets interessants horen, dan gaan we ons inlezen en kijken we of er al partijen zijn die hiermee werken. Zo ja, dan gaan we op bezoek om te zien hoe zij dit inzetten. We spreken met de leverancier en oriënteren ons. Is dit mogelijk een project voor de toekomst?” De projecten nemen veel tijd in beslag, van het communiceren van een veranderen tot het trainen van werknemers, uitleggen wat de bedoeling is en waarom. “Het is dan goed dat iedereen zich inzet. We kunnen niet alles tegelijk oppakken en uitvoeren.” 

Het inzetten van technologie vraagt om een andere denkwijze, aldus Patrick. “Daar is veel tijd voor nodig, dat benadrukken we ook in gesprekken en de begeleiding.” Is een nieuw project van start, dan zit er ook veel tijd in het achterhalen of het goed werkt, of iedereen er blij mee is en wat er mogelijk nog beter kan. “De projectteams zijn er ter ondersteuning, zij overleggen met de teams die met iets nieuws zijn gaan werken en leren daar weer van. Het kost tijd om te ontdekken wat er wel en niet werkt.” 

Thuis oud worden

De komende jaren verwacht Patrick nog meer focus op preventie, een cliënt komt al in beeld voordat er iets misgaat. “Dan draait het om het signaleren van iets wat in de toekomst mogelijk een probleem kan worden en dit voorkomen.”

Daarnaast zal de grens tussen wijkzorg en intramurale zorg vervagen en levert dit ook weer nieuwe digitale uitdagingen op. “We zijn momenteel volop bezig met Verpleeghuiszorg Thuis, waarbij cliënten zorg die vroeger alleen intramuraal beschikbaar was, thuis krijgen. Daar hebben mensen ook behoefte aan, thuis oud worden. Door middel van digitale middelen kunnen we kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen inrichten. Dat is een mooie uitdaging.”

Blijf op de hoogte van
de nieuwste vacatures!

Meld je aan en ontvang ze als eerste in je mailbox.